بیست قانون ساده‌ی ساده

0 1,052

قانون اوّل: اگه فکر می کنی کاری اشتباهه ، انجامش نده .

قانون دوّم: درصحبتها همیشه دقبقا” همون چیزی را بگو که منظورته، نقش بازی نکن

قانون سوّم: هیچ وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه را از خودت راضی نگه داری، نشدنی است .

قانون چهارم: سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یاد گرفتن برنداری .

قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ وقت راجع به خودت بد حرف نزن .

قانون ششم: هیچ وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهایت برندار .

قانون هفتم: سعی کن در موقع لزوم راحت نه بگی، از نه گفتن نترس .

قانون هشتم : بخاطر رضایت مردم از بله گفتن هم نترس .

قانون نهم : با خودت مهربون باش .

قانون دهم: اگه نمی تونی چیزی را کنترل کنی، بزار به حال خودش .

قانون یازدهم: سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی .

قانون دوازدهم: برای رضایت دیگران،کاری رو انجام نده که دوست نداری .

قانون سیزدهم: سعی کن ببخشی، اما فراموش نکنی .

قانون چهاردهم: در هیچ حالتی، سطح خودت را به اندازه طرف مقابلت پایین نیار .

قانون پانزدهم: حرفی رو که نمی پسندی تأیید نکن .

قانون شانزدهم: به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تو رو وظیفه ات ندونن و سپاسگزار باشن نه نمک خور نمکدان شکن .

قانون هفدهم: با کسی که ازش خوشت نمیاد، هم نشینی نکن .

قانون هیجدهم: دریاد دادن بخشنده و متواضع باش .

قانون نوزدهم: از کسی ناراحت هستی بهش بگو ،

ناراحتی تو و دلیلش رو بگو و انتظار عذرخواهی داشته باش.

قانون بیستم: عاشقی کن و عشقت رو ابراز کن .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.