مرور رده

خاطرات حج

دیدار با یگانه هستی در معبد یکتاپرستی(قسمت هشتم)

روزهشتم                                                 چهارشنبه 1384/06/09 صبح كمي زودتر از هر روز بيدار مي شوم. دوش مي گيرم و راهي مسجدالنبي مي شوم. ساعت حدوداً 3/5 است. باورش سخت است, اما واقعيت اين است كه اين آخرين نماز صبح مدينه…

دیدار با یگانه هستی در معبد یکتاپرستی(قسمت هفتم)

روز هفتم                                                      سه شنبه 84/06/08 صبح زودتر از همه روزها بيدار مي شوم. انگار خوابم ساعات مشخصي پيدا كرده است, چون ديشب ساعتي زودتر خوابيدم, صبح هم كمي قبل از 3 بيدار مي شوم و باز راهي مسجد…

دیدار با یگانه هستی در معبد یکتاپرستی(قسمت ششم)

روزششم                                                       دوشنبه 84/06/07 ساعت 4 صبح بيدار هستم. وضو مي گيرم و راهي مسجد پيامبر مي شوم. تنها هستم و دوستانم شب گذشته تا دير وقت بيدار بوده اند و هنوز مشغول استراحت بودند كه من اتاق را…

دیدار با یگانه هستی در معبد یکتاپرستی(قسمت پنجم)

روزپنجم                                                       يكشنبه 1384/06/06 ساعت 4/5صبح بيدار مي شوم و حدود يكربع بعد در مسجد پيامبر هستم. امروز دير بيدار شدم. مختصری نماز، قرآن و دعا برنامه هايم تا اداي فريضه صبح را تشكيل مي دهند.…

دیدار با یگانه هستی در معبد یکتاپرستی(قسمت چهارم)

روزچهارم                                                                 شنبه 1384/06/05 حدود ساعت 3/5 از خواب بيدار مي شوم و همراه دكتر محمد راهي مسجد پيامبر مي شويم. هنوز مسجد خلوت است و  مي توان تا جلوترين قسمت يعني مجاور روضه و…

دیدار با یگانه هستی در معبد یکتا پرستی(قسمت سوم)

روزسوم                                                              جمعه 1384/06/04 صبح زود و بعبارتي سحر بلند مي شوم. حدود ساعت 4 صبح بود که به مسجد پيامبر رسيدم. تا چند ساعتي پس از طلوع آفتاب در مسجد مي مانم به دور و اطراف آن سري مي…

دیدار با یگانه هستی در معبد یکتاپرستی(قسمت دوم)

روزدوم                                                             پنجشنبه 84/06/03 صبح خيلي زود بيدار مي شوم. ساعت 3/5 صبح دوش گرفتم و وضو ساختم و راهي مسجد و بارگاه نبوي شدم . كمتر از پنج دقيقه پياده روي تا صحن مسجد بود. ابهت هميشگي…

دیدار با یگانه هستی در معبد یکتاپرستی(قسمت اول)

روز اول چهارشنبه 2/6/1384 ساعت حدود 12 ظهر روز چهارشنبه دوم شهريور 84 است. در هواپيماي ايران اير به شماره پرواز 1579 به مقصد جده نشسته ايم. با کاروان نخبگان علمي کشور به مديريت آقاي ملکي و معاونت آقاي ميرجليلي از اعضاي نهاد رهبري در…