مرور رده

مصاحبه ها

خاطرات دفاع مقدس

1- لطفاً خودتان را کامل معرفی کنید اینجانب محمد کرمانی متولد سال 1349 در شهرستان بیرجند روستای فدشک در مجاورت جاده ی بیرجند کرمان هستم. 2- روز اول جنگ چگونه با خبر شدید و کجا حضور داشتید؟ در غروب 31 شهریور1359 در حالیکه برای ورود به کلاس…