مرور رده

داستان پیشرفت ملی

داستانک های اتفاقی

داستانک های اتفاقی امروز مسافر پرواز 5:30 دقیقه هواپیمایی آسمان به مقصد مشهد مقدس بودم. پس از خوردن صبحانه مهماندار چای آورد. به جای آن در خواست یک لیوان آب کردم.  برایم آب جوش آورد. بیست دقیقه ای انتظار کشیدم تا سرد شود. آخر سر آن را…

شیعه جعفری چرا و چگونه؟

شیعه جعفری چرا و چگونه؟ پنج شنبه بیست و پنجم ماه شوال سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) است. امام همامی که رئیس مذهب تشییع نامیده شده و اساسا ما شیعه جعفری شمرده می شویم. سوال جدی که به ذهن متبادر می شود که چرا فی المثل از امام علی(ع)…

پهلوان شویم. پهلوانان نمی میرند.

پهلوان شویم. پهلوانان نمی میرند؛ چهارشنبه این هفته روز ملی ورزش باستانیِ پهلوانی است. ورزش سنتی و بومی که قرن ها سابقه در میان ما ایرانیان دارد. همه می دانیم، انگاره ذهنی یا تصویر فکری که جدا کننده ی پهلوان از قهرمان است، جوانمردی می…