مرور رده

پیشرفت خراسان جنوبی

خراسان جنوبی میزبان نویسنده کتاب راهنمای گردشگری ایران به زبان آلمانی

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مرتضی عربی گفت: این گردشگر آلمانی به قصد آشنایی با پیشینه تاریخی و فرهنگ غنی خراسان جنوبی و معرفی آثار و جاذبه های گردشگری به استان خراسان جنوبی سفر کرده است.

(کارآفرینی، تولید و اشتغال در مناطق کمتر برخوردار ایران (مورد مطالعه خراسان جنوبی

سرمقاله شماره 64 (26/01/1396) با نام و یاد خدای مهربان و مددرسانم /  کارآفرینی، تولید و اشتغال در مناطق کمتر برخوردار ایران (مورد مطالعه خراسان جنوبی) 1- دو کتاب در دست تالیف است که اولی به ایستگاه آخر رسیده است و با عنوان پیشرفت ملی یا…